ПРОДУКТИ / Електрообзавеждане

1.Електроразпределение и контрол

Част 1/5 Модулна апаратура за DIN-релса-на български език

https://www.schrack.bg/service/katalozi-online/

2020 Ценова листа Schrack Technik

Ценовата листа за 2020 година, валидна до 28.02.2021 година, може да се изтегли свободно в pdf формат.

При желание да получите ценовата ни листа на хартиен носител, както и за допълнителна информация, не се колебайте да се свържете с Вашето лицe за контакт или на офис телефоните ни.

AMPARO– Серия миниатюрни прекъсвачи, дефектнотокови защити и модулна апаратура от SCHRACK TECHNIK

AMPARO е продуктова линия, предлагаща не само оптимизирани модулни устройства, AMPARO е качествено решение, гарантиращо безопасна работа на електрическите инсталации, което е гарантирано от VDE сертификат.


Серията AMPARO е така конструирана, че да осигурява минимални топлинни загуби, лесен монтаж, по-кратко време за окабеляване и максимална безопасност в електрическите инсталации. Оптимизираният страничен дизайн позволява преминаването на достатъчен въздушен поток така, че да се минимизира влиянието на външната температура върху работата на устройствата. AMPARO също така, гарантира добре познатите кратки срокове на доставка от Schrack Technik

S-Relay Schrack Technik

Техническите детайли накратко:

Контактна камера
Механичен индикатор
Тест бутон
VDE сертификат

Продуктите от Серия 4 на гамата S-Relay се отличават с ниска консумация на електромагнитната система.

Серията S-Relay са изработени от полиамид PA66, който осигурява отлични механични, електрически и термични свойства!

Подсилената изолация около контактите позволява комутирането на различни контактни напрежения. Благодарение на механичният индикаторът, се осигурява лесна визуализация на състоянието на контактната система на релето.

Като допълнителна опция за безопасност или идентифициране на работното състояние е възможно поставянето та светодиодни модули с висока яркост тип SMD. За релета с DC бобина се предлагат защитни диоди и комбинирани модули от защиден диод и светодиод.

Нещо повече, продуктите от Серия 4 на S-Relay предлагат безопасност според най-високите стандарти за качество. Гамата на S-Relay е VDE тествана и сертифицирана.

Schrack CAD Live

Проектиране на електрически инсталации, телекомуникации, осветление и автоматизация
Директна връзка на Schrack CAD с онлайн магазина
Клиентска база на ръководството и техните индивидуални търговски условия
Директна връзка с офертите в онлайн магазина

Предимства на програмата


20 000 продуктa
Проектиране на електрически инсталации и табла
Проектиране на структурни кабелни системи
Генериране на спесификации
Онлайн преглед на технически спецификации, каталози и чертежи
Онлайн преглед за наличност на продуктите
Генериране на запитване или поръчка он-лайн

Напълно съвместим със следния CAD софтуер

AutoCAD от версия 2006-2015
Bricscad от версия 9-15
Преди да стартирате за първи път Schrack CAD е нужно да е вече стартиран AutoCAD или Bricscad

Разширена функционалност на Schrack CAD

Всеки проект може автоматично да бъде прехвърлен за остойностяване или поръчка в онлайн магазина.

Автоматични прекъсвачи Schrack Technik

Прекъсвачите с лят корпус MC и въздушните прекъсвачи MO са част от интелигентна координирана система със съвременни комуникационни функции.

От 0,16 A до 6300 A прекъсвачите MC и МО покриват цялата гама токове, което ги прави удобни за използване във всякакви решения за електроразпределение.

Прекъсвачите на SCHRACK спестяват разходи, дават възможност за гъвкаво планиране и интергиране в цялостни системни решения.
Апаратите MC и MO могат да се използват като автоматични прекъсвачи и товарови разединители
Прекъсвачите осигуряват винаги трифазна свързаност на консуматорите, работата на две фази е невъзможна.
Автоматичните прекъсвачи имат богат набор от защити, подходящи за всякакви консуматори или генериращи източници.
След сработване, автоматичните прекъсвачи могат да бъдат повторно включени след отстраняване на повредата.
Имат възможност за дистанционно манипулиране и контрол

Главен каталог Schrack Technik

Главен каталог на SCHRACK Technik
на български език

Защита от пренапрежение Schrack Technik

Интелигентно избягване на опасностите

Компютри, принтери, телевизори, приемници, DVD плейъри, дигитални камери и др. – технологичният напредък в нашия дом става все по-бурен. Многообразието на електрически уреди в помещенията налага намирането на решения, защитаващи оптимално нашия дом от пренапрежения. Успоредно с това броят на природните катаклизми в нашите ширини се е повишил неимоверно – оттук и свързаното с това повишаване на електрическите повреди, причинени от пренапрежения в потребителски инсталации.

Дори само в промишлеността причинените от пренапрежения щети, принудителни престои и др. причиняват огромни щети. Тук SCHRACK TECHNIK играе водеща роля на пазара с богатият си асортимент от аресторни защити и с репутацията си на уважаван партньор сред инсталаторските фирми и производителите на табла.

Контактори и моторни защити Schrack Technik

Изделията на Schrack покриват нуждите от модерна и прегледна техника в ежедневието. Индустриални и модулни контактори, Пускатели звезда-триъгълник, Реверсивни контакторни групи, Полупроводникови контактори, Софт стартери, Термо релета, Моторни защити, Моторни пускатели.
ALEA - новото поколение

ALEA – комплексна, модулна система с логически дизайн до най-малкия детайл.електромеханични контактори система ALEA LS
реверсивни контакторни групи система ALEA LSW
термични релета система ALEA LST
моторни защити система ALEA BES
контакторни групи звезда-триъгълник система ALEA LSY

Микроконтактори Schrack Technik

Контакторите от серията LAM са с размерите на реле и могат да пускат двигатели с мощност до 2,2 kW. Въпреки миниатюрните размери въздушната междина при отворени контакти е над 3 mm, което гарантира безопасността на веригата в изключено състояние на контактора.
LAM се монтират върху монтажна релса TS15 или TS35 с помощта на адаптер, като миниатюрният им размер гарантира максимална компактност за решения с ограничено пространство.

Презентация Schrack Technik Amparo

Представяне на новата серия автоматични прекъсвачи и дефектнотокови защити

Релета Schrack Technik

Релетата на Schrack Technik гарантират изключителна надеждност във всички приложения. Портфолиото включва интерфейсни релета, силови релета, миниатюрни релета, многорежимни релета, релета за печатни платки и тънкостенни релета.