Ивиди Инженеринг – комплексен доставчик на решения за автоматизация, електрооборудване и машиностроене

ИВИДИ ИНЖЕНЕРИНГ – КОМПЛЕКСЕН ДОСТАВЧИК НА РЕШЕНИЯ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ, ЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ И МАШИНОСТРОЕНЕ
Ивиди Инженеринг ООД е българска търговска фирма, развиваща се в посока предлагането на комплексни технически решения от утвърдени производители в областта на промишлената автоматизация, електрооборудването и машиностроенето. Като официален представител на водещия австрийски производител на машини и материали за производство на уплътнения - DMH Dichtungs - und Maschinenhandel, фирмата бързо изгради стабилни партньорства и с други водещи производители в областта на електроапаратурата и автоматизацията. Към днешна дата, освен партньор на DMH, Ивиди Инженеринг е официален партньор и на немската компания S+S Regeltechnik, доказан производител на сензори за контролно-измервателна, управляваща и регулираща техника. Те намират приложение в сградната автоматизация и в машиностроенето. Партньор е и с утвърдения австрийски производител на електроапаратура Schrack Technik, както и на водещия производител на средства и системи за автоматизация Omron, чийто продукти Ивиди Инженеринг предлага на пазара у нас, благодарение на съвместната си работа с фирма Сител. Ивиди Инженеринг е все още прохождаща фирма, която, обаче, има сериозен потенциал, благодарение на дългогодишния опит на екипа, с който разполага, натрупан в реална производствена среда. Постигнатото до момента от фирмата е успешно начало и база, върху която да се изградят занапред стабилни отношения на взаимно доверие и дълготрайно партньорство както със своите партньори, така и със своите клиенти. Партньорите на фирмата дават възможност да се предложат комплексни услуги, които да отговорят в пълна степен на изискванията на клиентите. Разбира се, това не означава, че фирмата ще спре до тук. При необходимост и ако пазарът го изисква, Ивиди Инженеринг е готова да разширим групата от партньори. За постигнатия успех, най-голяма заслуга имат хората, които със своя труд, познания и амбиция водят фирмата напред. Екипът на Ивиди Инженеринг е изграден от доказани специалисти с над 20-годишен опит. Благодарение на високата квалификация, знанията и уменията натрупани в реална работна среда, екипа на фирмата може да предложи на своите клиенти не просто продукти, а готови работещи решения”.  Наред с чисто търговската си дейност, фирмата развива и сериозна инженерингова дейност. 
DMH Dichtungs- und Maschinenhandel е утвърден австрийски производител на машини с ЦПУ за производство на уплътнения, софтуерно обезпечение за тях, както и на заготовки и готови уплътнения. Доказателство за високото качество на предлаганите решения е непрекъснатият ръст, който компанията бележи от своето създаване до днес. В своето развитие, компанията залага на т.нар. концепция DMHSystem, в основата на която е залегнала стратегията за извършване на комплексна услуга, т.е. осигуряване на всичко необходимо от един доставчик. Концепцията DMH System дава възможност за бързо и лесно производство, свисоко качество и точност в размера.
Компанията S+S Regeltechnik е доказан производител на сензори за контролно-измервателна, управляваща и регулираща техника, използвана в областта на сградната автоматизация и машиностроенето. Продуктовата гама на компанията обхваща широк спектър от високопроизводителни, прецизни датчици, регулатори и превключватели, подходящи за използване в областите отопление, климатизация, вентилация, хладилна техника, както и за приложение в чисти помещения, за регулиране на поток и гранични стойности, включително и за регистриране на светлина и движение.
Schrack Technik е водеща компания, специализирана в производството на енергийна и индустриална техника – електроразпределителни устройства, измервателни прибори, контакторни и моторни защити, аресторни защити; сградни инсталации; аварийно и евакуационно осветление; компоненти за мрежи данни; осветителна техника за външно и вътрешно осветление, LEDленти, лампи и аксесоари; фотоволтаични системи и др.
Японската компания Omron е сред глобалните лидери в областта на индустриалната автоматизация и електронните компоненти. Продуктовата гама на фирмата е изключително богата и включва над 200 000 продукта, които се отличават с много високо качество. Фирмата има седалища в Япония, Югоизточна Азия, Китай, Европа и САЩ. Офисът, отговарящ за клиентите на компанията в Европа, разполага със собствени развойни и производствени бази.
Публикувано: Понеделник, 26 Окт 2015г. в 09:07