Измервателен преобразувател за налягане PREMASGARD® SHD-SD

Измервателен преобразувател за налягане
PREMASGARD® SHD-SD

PREMASGARD® SHD-SD

Измервателният преобразувател за налягане PREMASGARD® SHD-SD измерва относителни налягания в bar. Той преобразува измерваната стойност в стандартен сигнал от 0 - 10 V или 4...20 mA. Процесното присъединяване е G ½ ". Намира приложение за измерване на налягания в газообразни и течни медии. Измервателният преобразувател за налягане се използва в хидравликата, пневматиката, процесната техника и в различни съоръжения.
Не е подходящ за амоняк и фреон!
Налягане: 0...6 bar, 0...10 bar, 0...16 bar
Изход: 0-10V или 4...20mA
Публикувано: Понеделник, 10 Септ 2018г. в 10:01