Представяне на нов DMH Материал – DMH NBR 307!

NBR 307
Температура на приложение от -30°C  до 90°C.  При по - високи температури този материал се втърдява. NBR 307 е устойчив спрямо полярни и малко полярни медии, като растителни и животински мазнини, както и в специални минерални масла (мажещи средства и др.), както и в алифатни въглеводороди и HFA-, HFB- и HFC-течности.
NBR 307 не е подходящ за употреба с разтворители и трудно възпламеняеми хидравлични течности.
Този материал има много добри еластични свойства (малък остатък при обработка под налягане).
Публикувано: Неделя, 18 Ян 2015г. в 14:48