PREMASGARD® SHD 400

 
С измервателен преобразувател за налягане  PREMASGARD® SHD 400, измерването на  понижено и свръхналягане, както и разлика в налягането вече не е проблем .
Уредът преобразува измерваната стойност в нормален сигнал от 0 -10 V или 4...20 mA,  присъединавянето е  G ½ ". Подходящ е за измерване на налягания в газообразни и течни медии. Тези преобразуватели за налягане намират приложение във всички области на индустриалната или санитарната измервателна техника, като например измерване разликата в налягането между прав и обратен ход в отоплителните инсталации или за контрол на филтри, вентилатори и компресори.
Публикувано: Петък, 08 Ап 2016г. в 10:47