ПРОДУКТИ / Термоелементи

Работни инструкции

При избора на типа, а оттам и на вида и размера на закрепващия елемент, е важно да се
гарантира, че той съответства на размерите на свързване на мястото на монтаж (точката на
измерване). Термодвойките трябва да се свързват към устройствата за обработка на
измерванията с помощта на компенсиращи кабели

Термодвойка с пружина и байонетна капачка

К9Т-Термодвойка с пружина и байонетна капачка