ПРОДУКТИ / S+S Regeltechnik GmbH®

2022 Каталог S+S Regeltechnik

Индустриална техника

HYGRASGARD® AAVTF

Външен датчик за влажност за открита инсталация (± 3 % r.H.),
за съотношение на смесване, относителна ⁄абсолютна влажност, точка на оросяване, Enthalpie (превключване) и температура, с многообхватно превключване и активен изход

HYGRASGARD® ESFF

Датчиците за влажност от серия HYGRASGARD® ESFF ⁄ ESFTF служат за измерване на относителна влажност
и температура на въздуха в система под налягане и преобразува измерената стойност в типов сигнал от 4...20 mA или 0 - 10 V um.

S+S Regеltechnik -произведено в Германия

S+S Regeltechnik е водещ в Европа производител на иновативна сензорика за измервателна, управляваща и регулираща техника в областта на сградната автоматизация и машиностроенетото.
Със седалище в Нюрнберг и екип от високо квалифицирани специалисти на производствена площ от 4.000 m², продуктовата гама на фирмата обхваща голям спектър от високо-производителни прецизни датчици, регулатори и превключватели за отопление, климатизиране и вентилация, хладилна техника и техника за свръх чисти помещения, регулиране на поток и гранични стойности, както и регистриране на светлина и движение.Датчиците и регулаторите са създадени да отговарят на най-големите изисквания, независимо дали е за музей, болница, хотел, училище, спортно съоръжение, авто-къща, монтажно хале, електроцентрала или рафинерия.
Благодарение на голямата прецизност, уредите се използват в много области на сградната автоматизация.
В резултат на дългогодишен опит от изпълнени обществени и институционални проекти, фирма S+S Regeltechnik e създала специфични браншови комплектни решения за сградна автоматизация като климатична – и хладилна техника, вентилация и техника за свръх чисти помещения, хранително-вкусовата и фармацевтична индустрии, съоръжения и машина за машиностроенето, регулиране на обороти и гранични стойности.

S+S Regeltechnik притежава сертификата за качество „Made in Germany“
Независимо дали са термостати, датчици или регулатори – уредите на S+S Regeltechnik се създават и произвеждат в Германия. Високо ефективен склад и експедиция минимизират сроковете на доставка. Това прави фирма S+S Regeltechnik бърза и гъвкава.

Датчик за движение и светлина

6 комутиращи области на измерване (6 уреда в един)
Минимизиране на многообразието и складова наличност за различни и универсални области на приложение
Разширени области на захранващо напрежение 15 ... 36 V DC (± 10 %)
С активен изход, доставя се като U и I варинати

Датчик за налягане

Температурно компенсиращ и с продължителна стабилност с превключване в много области (регулируем в 8 област), точност от ± 1,5 % или 3 %, настройка времето на сработване, бутон за нулева точка, осветен дисплей с оптимална индикация на мерните единици с реле, като датчик за налягане или датчик за обемен разход.

Измервателен преобразувател за налягане PREMASGARD® SHD-SD

Измервателен преобразувател за налягане
PREMASGARD® SHD-SD
PREMASGARD® SHD-SD
Измервателният преобразувател за налягане PREMASGARD® SHD-SD измерва относителни налягания в bar. Той преобразува измерваната стойност в стандартен сигнал от 0 - 10 V или 4...20 mA. Процесното присъединяване е G ½ ". Намира приложение за измерване на налягания в газообразни и течни медии. Измервателният преобразувател за налягане се използва в хидравликата, пневматиката, процесната техника и в различни съоръжения.
Не е подходящ за амоняк и фреон!
Налягане: 0...6 bar, 0...10 bar, 0...16 bar
Изход: 0-10V или 4...20mA

Канален датчик за влажност и температура (± 2 % / ± 3 %), вкл. монтажен фланец, калибриращ, с многообхватно превключване и активен ⁄ пасивен изход

Калибриращ канален датчик за влажност и температураHYGRASGARD® KFF ⁄ KFTF (± 3 % ) или KFF - 20 ⁄ KFTF - 20 (± 2 %),с пластмасов синтер-филтър (опция метален синтер-филтър), куплунг клемна кутия от удароустойчива пластмаса, капак на куплунга с бързо заключване по избор с/без дисплей.Уреда измерва относителна влажност и / или температура на въздуха и преобразува измерената стойност в нормален сигнал от 0 - 10 V или 4...20 mA. Разполага с четири превключваеми температурни области и намира приложение в не агресивна и безпрашна среда, в хладилната техника, климатичната и вентилационната техника и в техниката за чисти помещения. Отн.влажност вn % r.H.) е коеф.от частичното налягане на водната пара и налягането на наситената пара при съотв.темп.на газа. Измерв.ппреобразуватели са определени за точно регистриране на влажност. Използва се дигитален, с продълж.стабилност сензор, като елемент за измерване на влажност. Възможна е и фина настройка.

Контактен датчик за температура

THERMASGARD® ALTF 1 контактни датчици са контактни /допирни/ термометри, които служат за измерване температурата на повърхността на твърди тела чрез допиране до повърхността за измерване.

Регулатор за влажност и хидростат HYGRASREG®

Всички измерватели преобразуватели са с многофункционално предназначение.Това редуцира типовото многообразие и разширява възможностите за приложение. Благодарение на микропроцесорите се изобразява почти всяка област на измерване, включително специфичните изисквания на клиентите. Посредством DIP – шалтер се регулират и други многообхватни преобразуватели, времена на реакция, единици за измерване, автоматичен режим и ръчно калибриране